Eye and Blood banks in Vasai-Virar

Eye Banks
No.
Hospital Name
Hospital Address
Contact No.

1
karnal sir jamshedji duggan shashkiya netrapedhi,sir.J.J. hospital
Parel,Mumbai
(022)23759102/23735555

2
K.E.M.hospital
Bhaykhala,Mumbai
(022)24136051/24131763

3
Lokmanya tilak hospital
Sayan,Mumbai
(022)24093077/24076382

4
Nayar hospital
Mumbai Central,Mumbai
(022)23081491/23081758

5
Rajavadi hospital
Ghatkopar,Mumbai
(022)25115066/25115067

6
Kupar hospital
Vileparlle,Mumbai
(022)26207256/26207257

7
Red cross
Kopri,thane
(022)25333455/25420639

8
Rotri club
Kulaba,Mumbai
(022)22151303/22151303/22151676

9
Bombay hospital
Marin lines,Mumbai
(022)22067676

10
Bhatiya hospital
Tad dev,Mumbai
(022)23071297/23071298

11
Harkishandass hospital
Prarthana samaj,Mumbai
(022)23887162/23886561

12
Nanavati hospital
Vileparle,Mumbai
(022)26182255

13
Samarpan
Borivali,Mumbai
(022)28624404/28011553

14
jain clinic
Charni road,Mumba
(022)23829308/23829309

15
Arpan hospital
Ghatkopar,Mumbai
(022)25140897/25147293

Blood Banks
No.
Blood Bank Name
Address
Contact No.

1
Sanjivani Hospital Blood Bank
Virar(W)
0250-2502284, 0250-2502229

2

Vijayi Blood Bank
Andrades Bhawan, Papdi behind Telephone Exchange
0250-2321050, 0250-6450250

3

Sarala Blood Bank
Ravi hospital, Aanand nagar, Vasai (W)
0250-2332684, 0250-2349950

4
Vasai Medical Foundation Charitable Trust Raktpedhi
Golden Park Hospital, Vasai Road (W)
0250-2349950, 0250-2334577