Category: God

Ganpati Visarjan

वसई (दिवाणमान गाव तलाव) , मी फोटोग्राफी करत होतो त्या वेळेस त्या मुलाला सतत गणपतीच्या हातात हात असताना बघितल. अगदीच गणपती वित्सर्जन होईपर्यंत तो तसाच त्या एका जागी…