Virar Property

Property rates table
Area
City
Rate Range (INR/ sqft)

Labh Complex
Vasai
6597 – 6597

Rajhans
Vasai
5924 – 5950

Dosti
Vasai
5252 – 5282

Vasant Nagari
Vasai
4705 – 4807

Dhuri Complex
Vasai
5517 – 5552

Bangali
Vasai
5057 – 5127

Maryvilla
Vasai
4262 – 4270

Dindayal Nagar
Vasai
5789 – 5790

Agarwal Stella
Vasai
5325 – 5336

Meena Nagar
Vasai
5400 – 5400

Bharampur
Vasai
4349 – 4432

Vidya Mandir Road
Vasai
5896 – 5939

Naupada
Vasai
4545 – 4545

Panchavati
Vasai
5812 – 5844

Bhabola Chulna Road
Vasai
5554 – 5901

Krishna Township
Vasai
5787 – 5856

K T Vihar
Vasai
6395 – 6488

Manickpur
Vasai
4612 – 4787

Ramedi
Vasai
4545 – 4545

Ambadi Road
Vasai
6430 – 6528

Valiv
Vasai
4004 – 4101

Evershine City
Vasai
4629 – 4750

Vasai-Nallasopara Link Road
Vasai
4524 – 4579

Stella
Vasai
5419 – 5482

Omnagar
Vasai
5160 – 5613

Gokhivare
Vasai
4055 – 4141

Sainagar
Vasai
5683 – 5715

100 feet road
Vasai
5642 – 6013

Anand Nagar
Vasai
4932 – 4974

Chulna
Vasai
5000 – 5000

Kaul Heritage
Vasai
5465 – 5469

Suncity
Vasai
5497 – 5552

Diwanman
Vasai
5267 – 5286

Bhabola
Vasai
4489 – 5677

Vishal Nagar
Vasai
5620 – 5621

Virar

Chandip
Virar
4000 – 4000

Vajreshwari
Virar
4100 – 4100

Manor
Virar
0 – 0

Chikal Dongri Road
Virar
4544 – 4655

Bolinj Road
Virar
4338 – 4451

Global City
Virar
2200 – 2250

Kaner Phata
Virar
4372 – 4522

M. B. Estate
Virar
5000 – 5200

Nalasopara

Nilemore
Virar
4289 – 4312

Sriprashta Road
Virar
5314 – 5373

Achole Road
Virar
4783 – 5069

Naigaon-Vasai Link Road
Virar
3900 – 4050

Roha
Virar
2852 – 2896